Kommer att delta i en grupputställning på Fri Arena, Åre konstförening, Kulturhuset i Järpen. Utställningen ingår i Konstens Vecka 2019.
detalj

torkar